სერვისები

img

ქონების შეფასება

დეტალურად
img

ბიზნეს გეგმის შედგენა/განახლება

დეტალურად
img

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა და იმპლემენტაციაში მხარდაჭერა

დეტალურად
img

ორგანიზაციული სტრუქტურა და ადამიანური რესურსები

დეტალურად
img

ოპერაციები და ორგანიზაციული კულტურა

დეტალურად
img

პროექტების მართვა

დეტალურად
img

გუნდის წევრების მოძიება და შერჩევა (რეკრუტინგი)

დეტალურად
img

HR აუდიტი/დიაგნოსტიკა

დეტალურად
img

HR კონსალტინგი

დეტალურად
img

რისკების მართვა და HR ადმინისტრირება

დეტალურად
img

თანამდებობრივი ინსტრუქციების და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონალის განსაზღვრა

დეტალურად
img

შინაგანაწესი - კორპორატიული სახელმძღვანელო

დეტალურად
img

HR აუთსორსინგი

დეტალურად
img

CFO აუთსორსინგი - ფინანსური მენეჯერის მომსახურება

დეტალურად
img

ფინანსური ბროკერი

დეტალურად
img

ფინანსური დაგეგმვა და ანალიზი

დეტალურად
შეხვედრის ჩანიშვნა