სერვისები

HRM მომსახურება - Hiro

img

ორგანიზაციული სტრუქტურა და ადამიანური რესურსები

დეტალურად
img

გუნდის წევრების მოძიება და შერჩევა (რეკრუტინგი)

დეტალურად
img

HR აუდიტი/დიაგნოსტიკა

დეტალურად
img

HR კონსალტინგი

დეტალურად
img

რისკების მართვა და HR ადმინისტრირება

დეტალურად
img

თანამდებობრივი ინსტრუქციების და სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციონალის განსაზღვრა

დეტალურად
img

შინაგანაწესი - კორპორატიული სახელმძღვანელო

დეტალურად
img

HR აუთსორსინგი

დეტალურად
შეხვედრის ჩანიშვნა