სერვისები

img

ბიზნესის ანალიზი

დეტალურად
img

ფულადი სახსრების მართვა, სახაზინო და საბანკო საქმე

დეტალურად
img

M&A და Due Diligence სერვისები

დეტალურად
img

ბიზნესის შეფასება

დეტალურად
img

რეპორტინგის აუთსორსინგი

დეტალურად
img

ფინანსური სერვისები არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის (NGO)

დეტალურად
img

დეკლარაციების კონტროლი

დეტალურად
img

ინვენტარიზაცია

დეტალურად
img

საგადასახადო დავების წარმოება

დეტალურად
img

საგადასახადო ვალის მართვაში მხარდაჭერა

დეტალურად
img

საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაში მხარდაჭერა

დეტალურად
img

ბიუჯეტირება და პროგნოზირება

დეტალურად
შეხვედრის ჩანიშვნა