საგადასახადო კონსალტინგი, ბუღალტრული აუთსორსინგი და იურიდიული აუთსორსინგი სპეციალური პირობებით

„ლოიალტე“ მხარს უჭერს მეწარმეობის განვითარებას საქართველოში და „აწარმოე საქართველოში“-ს ფარგლებში დაფინანსებულ კომპანიებს სთავაზობს განსაკუთრებულ პირობებს საგადასახადო, ფინანსური და იურიდიული მიმართულებით. ჩვენი აუდიტორების და კონსულტანტების გუნდი დაკომპლექტებულია საჯარო თუ კერძო სექტორში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალებით.

 

სპეციალური შეთავაზება

 • „აწარმოე საქართველოში“-ს ფარგლებში დაფინანსებულ კომპანიებს ვთავაზობთ ყოველთვიურ საკონსულტაციო მომსახურებას რომელიც მოიცავს:
  • კომპანიის საბუღალტრო ჩანაწერების მონიტორინგი
  • საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი დეკლარაციების აუდიტი, გამოვლენილ ხარვეზებზე რეკომენდაციის გაცემა
  • ინდივიდუალური და კორპორატიული საგადასახადო დაგეგმარება
  • ლოკალური და გლობალური გადასახადები
  • საგადასახადო ცვლილებების შესახებ მყისიერი ინფორმირება
  • ახალი პროდუქტების ფორმირების პროცესში ჩართულობა
  • წელიწადში ერთხელ კომპანიის შესაბამისი თანამშრომლის დატრენინგება

იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოება და სასტუმროს ბიზნესი განსხვავებულია აღრიცხვის სირთულით და სპეციფიკით, განსხვავდება საგადასახადო კონსლატინგის ყოველთვიური ტარიფიც, კერძოდ ზემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებების ღირებულებაა:

 • სასტუმროებითვის - 480 ₾ (დღგ-ის ჩათვლით)
 • წარმოებისთვის - 820 ₾ (დღგ-ის ჩათვლით)

 

„აწარმოე საქართველოში“-ს ბენეფიციარებისთვის განსაკუთრებული პირობები გავრცელდება ჩვენს ყველა მომსახურებაზე, კერძოდ, სტანდარტულ ფასთან მიმართებაში 30%-იანი ფასდაკლება შემდეგ სერვისებზე:

 • ბუღალტრული აუთსორსი
 • წარმომადგენლობა საგადასახადო ორგანოსთან
 • წარმომადგნელობა სასამართლოში/არბიტრაჟში
 • საგადასახადო დავებში მხარდაჭერა
 • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადებაში დახმარება და შემდგომი მხარდაჭერა
 • საქმიანი დოკუმენტების მომზადება (ხელშეკრულება, ოქმი და ა.შ.)
 • ქონების შეფასება
 • დახმარება შესაბამისობასთან (Compliance) საკითხებში
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ფინანსური აუდიტი
 • საგადასახადო აუდიტი
 • ნებისმიერი სახის ტრენინგი

 

დამატებითი ინფორმაცია

 • შეთავაზება ვრცელდება “აწარმოე საქართველოში”-ს ბენეფიციარებზე (როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში არსებული ბიზნესებისთვის)
 • განაცხადის გაკეთებიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგიკავშირდებათ კომპანია „ლოიალტეს“ წარმომადგენელი შემდგომი დეტალების შესათანხმებლად.
 • თანამშორმლობისთვის მზად ვართ ნებისმიერი სექტორის წარმომადგენელ კომპანიებთან.
 • მოცემული ტარიფებით გაფორმდება 1 წლიანი ხელშეკრულება.

 

შეხვედრის ჩანიშვნა