შემოსავლების სამსახურმა და ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა რეფორმა, რომლის ფარგლებში 2019 წლის 18 თებერვლიდან გადამხდელებს საშუალება აქვთ  დღგ-ის ზედმეტობა მარტივად დაიბრუნონ.

შემოსავლების სამსახურის მიერ შესწავლილი და ურისკოდ მიჩნეული  თანხები "დღგ-ის დაბრუნების" ბარათზე აღირიცხება  ავტომატურად.  ასეთი ზედმეტობის მოთხოვნის შესწავლა აღარ მოხდება. სხვა შემთხვევებში კი დღგ-ის ზედმეტობის დაბრუნების მოთხოვნა მოხდება განსაზღვრული წესისამებრ.

შეხვედრის ჩანიშვნა