ტრენინგები

მიმდინარე

img

მიმდინარე

img

CRM - კომპანიის თვალით დანახული მომხმარებელი

13, 15, 20, 22, 27, 29 ოქტომბერი - 3, 5, 10, 12, 17, 19 ნოემბერი

მიმდინარე

img